Giften en Machtiging tot betalen

Het organiseren en houden van (tent)evangelisatiecampagnes kost heel veel geld. Gelukkig zijn er steeds meermensen die ons financieel steunen. Dat is ook heel erg hard nodig, want ook voor ons word alles steeds duurder. Omdat wij in de komende jaren nog meer mensen met het evangelie willen bereiken, willen wij u vragen om ons werk ook financieel te steunen. Uw gift is heel erg welkom.

Natuurlijk hebben wij graag dat u medewerker/partner van ons wordt door ons op vaste tijden regelmatig, 1 keer  per maand of per kwartaal tot wederopzegging een gift toe te zeggen. Zo kunt u samen met ons zending bedrijven in Nederland en België en ons bemoedigen in ons werk. Wilt u Partner worden? klik dan hier.

Uw gift of Betaling van een CD bestelling

Home | Wie zijn wij? | Cursussen | Agenda | Webshop | Multimedia | De Herberg | Partner worden | Info